Píšeme příběh, 1.-3. třída

Ukažte žákům, že psaní příběhů je zábava!

220 

ID Produktu: 31 Kategorie:

V této publikaci najdete zadání a pracovní listy pro výuku psaní. Žáci píšou krátké i delší příběhy, učí se, z jakých částí se příběh skládá, a jak uspořádat nápady a myšlenky do smysluplného textu. Materiály můžete začít využívat už v první třídě nebo je zařadit později. Každá lekce nabízí tři úrovně obtížnosti zadání: skupinovou práci, částečně řízenou a samostatnou práci, což umožňuje diferencovat výuku. Z prací žáků vznikají knihy s jednotnou úpravou. Žáci píšou převyprávění pohádky, příběh s opakováním, příběh v kruhu a příběh poskládaný podle ilustrací. V publikaci najdete i mnoho materiálů k vybavení center psaní. V centrech psaní si žáci vybírají, o čem budou psát, a jaká vodítka či pomůcky k tomu využijí, pracují samostatně podle svých možností. Materiály jsou vhodné pro práci v dílnách psaní na 1. stupni.

Píšeme krok za krokem
Publikace Píšeme příběh nabízí tři způsoby práce: skupinovou práci, řízenou práci a samostatnou práci. Ke všem variantám uvádíme instrukce, takže si můžete vybrat nejlepší způsob práce pro vaše žáky.

Typy příběhů
V této části nabízíme instrukce a pracovní listy pro čtyři typy příběhů: převyprávění pohádky, příběh s opakováním, příběh v kruhu a poskládaný příběh.

Centra psaní
Otázky, obrázky, vodítka a grafické organizéry vám pomohou vytvořit pět center psaní
a povzbudí žáky při psaní.

Psaní v šesti krocích
Když vaši žáci používají tuto publikaci, rozvíjejí tyto dovednosti:
Myšlenky
• vybrat si nosnou myšlenku
• zúžit téma
• zaměřovat pozornost na téma
• rozpracovat myšlenky a podrobnosti
• rozvíjet postavy, prostředí a děj

Autorský hlas
• rozvíjet vlastní autorský hlas
• vyzkoušet si různé styly psaní
• psát z různých úhlů pohledu
• používat různé autorské hlasy
pro různé účely
• vybrat si autorský hlas vhodný
k svému účelu psaní

Výběr slov
• vystihnout děj
• používat popisný jazyk
• získávat čtenářovu pozornost
• vybírat slova podle adresátů

Kompozice
• uspořádat text krok za krokem
• rozvíjet příběh jako celek
• pospojovat myšlenky s podrobnostmi
• používat různé typy kompozice

Správnost a úprava
• interpunkce
• pravopis slov a tvarů
• gramatická správnost
• zvyklosti v úpravě

Plynulost vět
• napsat soudržný odstavec
• začínat věty různým způsobem

Dohoda s uživatelem
Zakoupením této publikace si zároveň zakoupíte licenci k využívání publikace v jedné třídě jedním učitelem. Pro jednu třídu můžete z této knihy libovolně kopírovat.
Kopírování materiálů pro více než jednu třídu je zakázáno. Půjčování publikace jinému učiteli pro využití v jiné třídě je také zakázáno. Pro každou třídu a každého učitele je třeba zakoupit samostatný výtisk této publikace.
Děkujeme za dodržování této dohody.

Hmotnost 0,28 kg
Formát

A4

Ukázka

Pro zobrazení ukázky z knihy klikněte zde.