Košík 0
Previous slide
Next slide

Nakladatelství Šafrán

O nakladatelství

Nakladatelství Šafrán vydává publikace pro učitele. Zaměřujeme se hlavně na rozvíjení dovednosti číst a psát. V našem podání se nejedná o trénink techniky čtení a psaní, ale o čtení s porozuměním a psaní pro sebevyjádření.

Domníváme se, že je důležité, aby žáci pracovali na smysluplných a zajímavých úkolech už od první třídy. Věříme, že každé dítě má mít možnost dosáhnout ve škole svého maxima, i děti s poruchami učení.

Naše publikace jsou určeny učitelům všech typů škol. Využívají je i rodiče v domácích školách, pedagogové z předškolního vzdělávání pro přípravu žáků na školu, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, aktivní rodiče a prarodiče pro procvičování s dětmi doma.

Naše materiály jsou zábavné, přinášejí radost dětem i učitelům. Našim cílem je učení s úsměvem na tváři.

Novinky

UčíTelka

V archivu České televize najdete inspiraci, jak využívat publikace našeho nakladatelství ve výuce. V pořadu UčíTelka pracovala Kateřina Vrtišková s prvňáky a druháky. 

Hledání posloupnosti

Čteme s porozuměním každý den pro 1. třídu (2. ročník)

Píšeme příběh (1.- 3. třída)

Píšeme příběh pro 1. - 3. třídu (2. ročník)

Vizualizace

Čteme s porozuměním každý den pro 2. třídu (2. ročník)

Píšeme dopis

Tvořivé psaní pro 2. - 4. třídu (2. ročník)

Vizuální informace (práce s grafem)

Čteme s porozuměním každý den pro 2. třídu (2. ročník)

Doplňovačky

Tvořivé psaní pro 2. - 4. třídu (2. ročník)

Hádanky a vysuzování

Tvořivé psaní pro 2. - 4. třídu (1. ročník) a Vysuzování: Čteme s porozuměním každý den pro 2. třídu (2. ročník)

Porovnání

Porovnání a kontrast Čteme s porozuměním každý den pro 1. třídu (1. ročník) a 2. třídu (2. ročník)

Naše knihy

Co o nás říkají