Košík 0

Nakladatelství Šafrán

O nakladatelství

Nakladatelství Šafrán vydává publikace pro učitele. Zaměřujeme se hlavně na rozvíjení dovednosti číst a psát. V našem podání se nejedná o trénink techniky čtení a psaní, ale o čtení s porozuměním a psaní pro sebevyjádření.

Domníváme se, že je důležité, aby žáci pracovali na smysluplných a zajímavých úkolech už od první třídy. Věříme, že každé dítě má mít možnost dosáhnout ve škole svého maxima, i děti s poruchami učení.

Naše publikace jsou určeny učitelům všech typů škol. Využívají je i rodiče v domácích školách, pedagogové z předškolního vzdělávání pro přípravu žáků na školu, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, aktivní rodiče a prarodiče pro procvičování s dětmi doma.

Naše materiály jsou zábavné, přinášejí radost dětem i učitelům. Našim cílem je učení s úsměvem na tváři.

Aktuality

Naše knihy

Co o nás říkají