Čteme a píšeme naučné texty, 5. třída

Učte čtení a psaní současně!

270 

ID Produktu: 3486 Kategorie:
V publikaci najdete 12 lekcí, které se věnují různým naučným tématům. Lekce přinášejí nové a zajímavé informace o přírodě, dějinách a společnosti. Žáci proberou obtížnější slovní zásobu, která je s tématem spojená, přečtou si článek a ověří si, zda mu dobře porozuměli. V další části lekce uspořádají informace z článku do grafického organizéru a sepíšou autorský text na dané téma, ve  kterém poznatky použijí. Poté vyhodnotí, zda se jim podařilo zvládnout zadání. Žáci se učí psát naučné stati podle vzorového textu. Zároveň si osvojí čtenářské a pisatelské  dovednosti (užití posloupnosti či porovnání, schopnost argumentovat a vyjadřovat vlastní názor) a využijí procvičované postupy ve vlastním textu. V páté třídě tedy žáci mohou s dopomocí napsat odborný text.
Ke každé lekci naleznete podrobné instrukce pro učitele – metodickou podporu, která vám usnadní přípravu na výuku. Knížka navazuje na soubor pracovních listů Čteme s porozuměním každý den.
Hmotnost 0,34 kg
Formát

A4

Ukázka

Pro zobrazení ukázky z knihy klikněte zde.