Čteme a píšeme naučné texty, 4. třída

Učte čtení a psaní současně!

270 

ID Produktu: 1712 Kategorie:

V publikaci najdete 12 lekcí, které se věnují různým naučným tématům. Lekce přinášejí nové a zajímavé informace o přírodě, dějinách a společnosti. Žáci si osvojí obtížnější slovní zásobu, která je s problematikou spojená, přečtou si článek a ověří si, zda mu dobře porozuměli. V další části lekce uspořádají informace z článku do grafického organizéru a sepíšou vlastní text na dané téma, ve  kterém informace použijí. Poté vyhodnotí, zda se jim podařilo zadání zvládnout. Žáci se učí psát naučné stati podle vzorového textu. Zároveň si tedy osvojují čtenářské a pisatelské  dovednosti (porozumění textu s posloupností, porovnáním, vyjádřením příčin a následků) a využijí je ve vlastním textu. Ve čtvrté třídě tudíž mohou s dopomocí napsat odborný text. publikace navazuje na soubor pracovních listů Čteme s porozuměním každý den. Ke každé lekci najdete v knize instrukce pro učitele – metodickou podporu, která vám usnadní přípravu na výuku.

Hmotnost 0,33 kg
Formát

A4

Ukázka

Pro zobrazení ukázky z knihy klikněte zde.

Opravený text

Byli jsme upozorněni, že v textu o krajích České republiky je chyba. Vada nás mrzí a v novém vydání bude opravena. Zde si můžete stáhnout opravený text.

Stáhnout