Čteme a píšeme naučné texty, 3. třída

Učte čtení a psaní současně!

270 

ID Produktu: 106 Kategorie:

V publikaci najdete 14 lekcí, které se věnují různým naučným tématům. Lekce přinášejí nové a zajímavé informace o přírodě, dějinách a společnosti. Žáci si osvojí obtížnější slovní zásobu, která je s tématem spojená, přečtou si článek a ověří si, zda mu dobře porozuměli. V další části lekce uspořádají informace z příspěvku do grafického organizéru a sepíšou vlastní text na dané téma, ve kterém informace použijí. Žáci se učí psát naučné stati podle vzorového textu. Zároveň si tedy osvojují čtenářské a pisatelské dovednosti (porozumění textu s posloupností, porovnáním, vyjádřením příčin či následků) a využijí tyto postupy ve vlastním textu. Už v třetí třídě mohou žáci s dopomocí napsat jednoduchý odborný text. Publikace navazuje na soubor pracovních listů Čteme s porozuměním každý den.

Ke každé lekci najdete v knize instrukce pro učitele – metodickou podporu, která vám usnadní přípravu na výuku.
Hmotnost 0,33 kg
Formát

A4

Ukázka

Pro zobrazení ukázky z knihy klikněte zde.