Čteme s porozuměním každý den, 5. třída

Čtěte s žáky každý den v páté třídě!

Tato verze obsahuje pracovní listy pro žáky, instrukce pro učitele a klíč.

330 

ID Produktu: 3479 Kategorie:

V této publikaci najdete 150 pracovních listů, z nichž každý obsahuje krátký podnětný text pro páťáky a sadu otázek rozvíjejících porozumění textu. Otevřené otázky míří na čtenářské dovednosti (např. vysuzování, rozpoznání příčiny a následku, odhalení námětu či nosné myšlenky textu) a čtenářské strategie (kupř. sledování porozumění, kladení otázek, vizualizace). Ke každému dni jsou v publikaci instrukce pro učitele – metodická podpora, která vám usnadní přípravu na výuku. Správné odpovědi na otázky a zadání naleznete v klíči.

Texty

Texty v Čteme s porozuměním každý den se věnují tématům, která jsou pro žáky atraktivní, např. slavné osobnosti, příroda, způsob života, kamarádi, hry, zábava, škola. Texty jsou beletristické i naučné, objevují se i věcné texty (např. inzerát, recept). Beletristické texty mají pointu a naučné texty přinášejí vždy nějakou informaci, která je pro žáky nová či zajímavá.

Dohoda s uživatelem

Zakoupením této publikace jste si zároveň zakoupili licenci k využívání publikace v jedné třídě jedním učitelem. Pro jednu třídu můžete z této knihy libovolně kopírovat.
Kopírování materiálů pro více než jednu třídu je zakázáno. Půjčování publikace jinému učiteli pro využití v jiné třídě je také zakázáno. Pro každou třídu a každého učitele je třeba zakoupit samostatný výtisk této publikace.

Děkujeme za dodržování této dohody.

Hmotnost 0,515 kg
Formát

A4

Ukázka

Pro zobrazení ukázky z knihy klikněte zde.